Een nieuwe CAO voor de horeca. Is schraalhans keukenmeester?

Met enige frustratie probeerde ik de concepttekst voor de nieuwe CAO van de horeca te vinden. Tot ik er dus achter kwam dat deze tekst niet beschikbaar was. En voor ons is dit belangrijke informatie. Als horecarecruiters geven wij adviezen over het aan te bieden loon, salarishuizen en andere arbeidsvoorwaarden.

En even ter herinnering. Tot 2014 was er een CAO voor de Horeca. Deze CAO bepaalde onder andere dat er een overwerktoeslag was van 50%, een vrijwel automatische prestatiebeloning van 2 %, 5 mei een feestdag was en een overurencompensatie binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar.

En toen was er in 2014 opeens geen Horeca CAO meer. De KHN (werkgevers) en de vakbonden, of moet ik zeggen, het FVN kwamen niet tot een akkoord en de KHN haalde een goed (voor)bereid konijn uit de hoge hoed. En dat konijn heette geen flappie maar het arbeidsvoorwaardenreglement. In de volksmond “De AVR”.

De boodschap richting de vakbonden was helder en luidde zo ongeveer als volgt “Wij hebben u niet nodig en we doen gewoon alsof er een CAO is`.  En hoe deed en doet de KHN dit? Door aan haar leden, de werkgevers, een arbeidsvoorwaardenreglement ter beschikking te stellen dat als twee druppels waters op de oude CAO leek. Sterker nog: als je zocht op de woorden CAO Horeca kwam je keurig uit op het arbeidsvoorwaardenreglement van de KHN. Hoe vaak wij de afgelopen jaren niet hebben moeten uitleggen dat er geen CAO meer was? Heel vaak dus.

Terug naar de twee druppels water. Waren er dan geen verschillen? Nou die waren er dus wel degelijk. Zo ongeveer alles wat de werkgevers er niet in wilden, was eruit gehaald. Een behoorlijke versobering van de arbeidsvoorwaarden in een markt die toen ook al onder druk stond.

Onze verwachting was ook dat er niet snel meer een CAO zou komen want de werkgevers, en dan met name een aantal grote partijen, wilden bijvoorbeeld de overurentoeslag niet meer betalen. En ook was onze inschatting dat er geen vakbond zou zijn die haar handtekening zou zetten onder een verslechtering ten opzichte van de oude CAO.

En daar hebben we ons dus gruwelijk in vergist en dan kom ik weer terug op de frustratie bij het zoeken naar de concept tekst van de CAO. Die is er dus niet of eigenlijk wel.

Het arbeidsvoorwaardenreglement wordt namelijk met een kleine loonsverhoging (inflatie plus 1 procent) en wat techniek bij de tijdelijke contracten verheven tot CAO.

Ik herhaal: het reglement van de werkgever wordt met een paar kleine wijzigingen gepromoveerd tot CAO.

Ik vermoed dat de onderhandelaars van de KHN tot legendes zullen uitgroeien. Ik heb zelden, of eigenlijk nog nooit, een resultaat gezien dat zo in het voordeel lijkt te zijn van de werkgever.

Lijkt te zijn! Want we zijn er ook van overtuigd dat de horeca als branche zich hiermee in zijn eigen been schiet. Het is geen toeval dat elke discussie over de aantrekkelijkheid van een horecaberoep,   uiteindelijk gaat over een discussie over de hoogte van het loon en de overige arbeidsvoorwaarden. En onze voorzichtige conclusie is dat dit onderhandelingsresultaat geen einde aan die discussie gaat maken.

Voor een kok spreken wij al heel lang de woorden uit dat wij maar 1 tabel kennen en dat is de tabel van de markt. Er is in Amsterdam geen restaurant te bekennen die het nog waagt om koks een salaris volgens de tabellen van de KHN aan te bieden. Dan wordt de horeca-exploitant namelijk door de kok uitgelachen onder de mededeling “voor jou tien andere werkgevers”.

En daarom begrijpen wij deze uitkomst van de onderhandelingen gewoon niet. De discussie en de uitkomsten daarvan hadden moeten gaan over het fatsoenlijk belonen, het aantrekkelijk maken om weer in de horeca gaan werken, opleidingsmogelijkheden, vierdaagse werkweken, carrièreperspectief. Oftewel Horeca 2.0.

En Horeca 2.0 is heel hard nodig want op dit moment wordt het tekort aan personeel in de horeca steeds nijpender en wordt men links en rechts ingehaald door andere branches die er kennelijk wel in slagen om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te creëren.  En daarmee is ook meteen het faillissement van deze CAO aangegeven. Waarschijnlijk alleen bruikbaar aan de onderkant van de markt en ook handig voor een paar werkgevers die zich beperken tot het minimumloon. Voor de rest? Een gemiste kans terwijl het toch echt een schot voor open doel was!

 

 

 

 

 

Proefdraaien in de horeca

Proefdraaien in de horeca 

Als horeca-recruiters hebben wij vaak te maken met de mensen van de afdeling HR en al heel vaak heb ik daar de wenkbrauwen omhoog zien gaan als het over proefdraaien of de welbekende proefdag gaat.

En eerlijk is eerlijk. Ik moest er best wel aan wennen. Proefdraaien in de horeca. Ik associeerde dat met gratis werken en gratis werken, dat is raar. Daar ben ik ondertussen wel van teruggekomen. Juist voor de kok is het fijn om een beetje rond te snuffelen voordat hij of zij een keuze maakt voor een nieuwe werkgever.

Desondanks gaan bij een hoop HR medewerkers de wenkbrauwen omhoog en soms beginnen ze zelfs te fluisteren als het onderwerp aan de orde komt. De KHN schreef er al eerder over. Volkomen terecht waarschuwde de auteur van het artikel voor de gevolgen van het laten proefdraaien zonder dat er duidelijke schriftelijke afspraken worden gemaakt.

Voor de liefhebbers: lees hier het artikel op de website van de KHN. Wat het artikel echter niet vermeldt is dat er ook oplossingen mogelijk zijn.

Quotes

Ik weet dat het niet mag, maar ja onze chef doet het al 25 jaar”.

proefdraaien gaat buiten mij om. De chef vertelt het mij niet en ik vraag er niet naar”.

Zo maar een maar quotes die ik alleen al de afgelopen week mocht noteren. Maar wat is nu eigenlijk het probleem?

Probleem 1

“Zonder duidelijke en schriftelijke afspraken bestaat de kans op een contract voor onbepaalde tijd. “

Een dergelijke uitspraak heb ik al verschillende keren gehoord. Een dergelijke uitspraak bevat verschillende juridische elementen”.

Eerst het punt van het contract voor onbepaalde tijd. Als een kok of welke werknemer aan de slag gaat zonder dat er iets op papier staat, dan is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij zit je bewijstechnisch als werkgever aan de verkeerde kant. De werkgever zal moeten bewijzen dat er in dat geval sprake is van een proefdag en dat bewijs zal niet snel geleverd kunnen worden. Reken daarbij ook op een rechter die totaal onbekend is met dit fenomeen en de gevaren worden snel helder.

Als echter uit de feiten wel een bepaalde tijd kan worden afgeleid, bijvoorbeeld een email waaruit blijkt dat iemand echt maar voor één dagje gaat “werken” dan speelt er een ander gevaar.

Probleem 2

“Je loopt het risico dat de proefdag als een eerste arbeidscontract wordt gezien en als je niet oplet dan zit je bij het vierde contract plotseling aan een contract voor onbepaalde tijd vast”.

Het zal de meeste ondernemers wel bekend zijn dat je binnen 2 jaar drie contracten voor bepaalde tijd mag geven. Als nu de proefdag meetelt als een contract voor bepaalde tijd dan kan er een misverstand ontstaan over het vierde contract. De redenering is dan bijvoorbeeld: proefdag op 30 september (contract 1), eerste contract van 1 oktober tot 1 maart (contract 2), tweede contract van 1 maart tot 1 september (contract 3) en het derde contract van 1 september tot 1 maart (contract 4, verrassing…. Onbepaalde tijd). Dus de angst is als de proefdag stiekem meetelt als contract, kan je plotseling iemand in vaste dienst hebben. Een tussenstapje:

Wat is dat eigenlijk een arbeidsovereenkomst?

Om de problemen te kunnen tackelen moet je eerst kijken wanneer er een arbeidscontract ontstaat. Het antwoord daarop staat in boek zeven van het Burgerlijk Wetboek en wel in artikel 7:610. Voor de liefhebbers

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

En over dit artikel zijn boeken maar dan ook boeken volgeschreven. Een beetje arbeidsrechtadvocaat moet je ’s nachts wakker kunnen maken met de vraag wat er allemaal van belang is voor de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Om te bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn er in ieder geval drie zaken van belang. De eerste vraag is of de arbeid persoonlijk moet verricht. De tweede vraag is of er loon wordt betaald (een beloning!) en de derde vraag is of er sprake is van een gezagsverhouding.

De eerste vraag is simpel. Natuurlijk moet de arbeid persoonlijk worden verricht, want dat is zo ongeveer het kenmerk van een proefdag. Maar als we nu eens om te beginnen het geen arbeid te noemen maar een stage. Klinkt toch heel anders? En dat is geen trucje of zo, maar geeft ook beter de werkelijkheid weer.

De tweede vraag is ook helder. Hoe sympathiek het ook klinkt. De proefdraaiers loon betalen voor hun werkzaamheden is uit arbeidsrechtelijk oogpunt niet verstandig om het maar eufemistisch uit te drukken.

Het antwoord op de derde vraag is wat lastiger, maar ook daarvoor zijn oplossingen mogelijk. Bepaal bijvoorbeeld dat het iemand vrij staat om te gaan wanneer hij wil, er geen bedrijfskleding gedragen hoeft te worden, etc, etc. Dat betekent dus ook je iemand niet regulier inroostert.

Terzijde: een aantal maanden werd ik gebeld door een verbolgen opdrachtgever. De kandidaat die zou komen proefdraaien was niet komen opdagen en nu stonden ze met een mannetje te weinig. Tja tja. Dat is nu exact niet bedoeling van een proefdag. Niet alleen lijkt het lastig om de persoon dan goed te beoordelen maar het is gewoon geen werknemer die even gratis een dagje voor je komt werken.

Kortom: de kans dat een proefdag om deze term nog maar even te gebruiken resulteert in een arbeidsovereenkomst is niet al te groot, mits de zaken goed worden geregeld. En dat goed regelen doe je dan door een kleine overeenkomst op te stellen waar goed de bedoeling van partijen uit naar voren komt. Noem het contract “Snuffelstage” en omschrijf wat de bedoeling is. Omschreef ook dat er geen sprake is van een gezagsverhouding en waaruit dat dan blijkt.

Een voorbeeld van een dergelijk contract is op verzoek bij ons beschikbaar!

Probleem 3

“de kok loopt onverzekerd rond tijdens een proefdag”.

En ook dit is natuurlijk makkelijk op te lossen en wel vreemd genoeg door een bepaling toe te voegen aan de verzekeringen voor het personeel. Laat een snuffelstagecontract zien aan de verzekeraar en verzoek om ook die onder de polis te laten vallen. Let er uiteraard wel goed op dat ook daaruit blijkt dat het een uitzondering is en dat het niet om personeel goed.

Probleem 4

Na een proefdag mag je geen proeftijd meer aanbieden.

Dat is dus maar ten dele waar en kan op een paar manieren worden opgelost. De eerste oplossing is simpel. Geen proefdag maar een snuffelstage waarbij je gebruikt maakt van een goed contract. De tweede oplossing is dat de horeca-ondernemer gebruik maakt van een pay-roller.

Dat is op zich natuurlijk veilig en je tackelt daar een aantal problemen mee. Bijvoorbeeld het probleem van de verzekering of als je toch twijfelt over de gezagsverhouding of als je bijvoorbeeld een paar proefdagen wilt.

Mag je na een proefdag via een uitzendbureau/payroller nog een proeftijd aanbieden? Ja dat mag, mits de totale proeftijd de toegestane proeftijd niet overschrijdt. Dit betekent dus bij een contract van zes maanden een proeftijd van 29 dagen aanbieden! En voor de juristen onder ons. Leest u maar eens het zeer lezenswaardige arrest “Dingler/Merkenbach” erop na en met name de overweging van de HR die stelt: “Was de periode waarin de werknemer als uitzendkracht werkzaam was, korter dan twee maanden, dan is het bij de opvolgende arbeidsovereenkomst overeengekomen proeftijdbeding nietig indien de overeengekomen duur van de proeftijd langer is dan de tijd die van de ten hoogste toegelaten duur van twee maanden resteert”. Noot: de proeftijd was toen nog twee maanden.

Een belangrijk nadeel van een dergelijke constructie is natuurlijk dat ook de periode bij de payroller meetelt als eerste contract.

Tot slot:

Of een horecabedrijf een proefdag wil moet men zelf weten. Wij denken dat het zeer waardevol is. Niet alleen voor het bedrijf maar ook voor de kok. Als kok kom je er dan snel achter of er daadwerkelijk vers gekookt wordt of dat er een vriezer zo groot als de arena staat met daarnaast een inloopkast met koning knor producten. Of dat er een chef staat die op normale manier communiceert in plaats van een Gordon Ramsyes wannabe. En voor het horecabedrijf is het natuurlijk ook zinvol. Er lopen nogal wat mensen rond die onderschatten dat professioneel koken vakmanschap is en dat zou je eruit moeten halen tijdens de snuffelproefdagstage   Contracten die u vooruit helpen in de keuken zijn bij ons beschikbaar! En we doen niet aan copyrights. U mag de contracten gebruiken, aanpassen en verspreiden zoals u wilt.

Het CV van een kok

Opus-Pro is gespecialiseerd in recruitment binnen de horeca bij de werving en selectie van een kok. Omdat we informatievoorziening voor deze sector belangrijk vinden doen we onderzoek naar diverse aspecten binnen de horeca, en delen deze kennis via onze website. Ditmaal besteden we aandacht aan het CV van een kok. Wanneer jouw CV op orde is maak je meer kans op een baan die perfect bij je past en als recruiter zien wij snel wat voor vlees we in de kuip hebben!

CV uit de moderne keuken

Als kok besteed je naast de klassieke kooktechnieken uiteraard ook veel aandacht aan nieuwe innovaties op culinair gebied. Zo moet je ook omgaan met jouw CV. Het is van belang om deze up-to-date te houden, en de structuur moet logisch en inzichtelijk zijn waarbij jouw sterke eigenschappen duidelijk naar voren komen. Zonder deze ingrediënten zakt jouw CV als een mislukte soufflé in elkaar. Met een beetje kennis en wat aandacht creëer je het perfecte CV dat elke recruiter, chef-kok of horeca-eigenaar het water in de mond zal doen stromen.

Solliciteren als kok naar traditioneel recept

Vroeger bestond de informatie op papier uit twee onderdelen; het CV en de sollicitatiebrief. In het CV werden alle feiten netjes onder elkaar opgesomd met informatie als opleidingen, werkervaring, referenties en wat persoonlijke feitjes. De sollicitatiebrief was leidend, uit dit verhaal kon de ondernemer direct zien wat elke sollicitant bijzonder maakt. Dat is vandaag de dag compleet anders, de sollicitatiebrief is van ondergeschikt belang. En natuurlijk geldt dit niet voor iedereen maar bij een recruiter verdwijnt de brief meteen op een stapel of iets dergelijks…….. Het moderne CV is een combinatie van feitelijke informatie en de achtergrond van de sollicitant zoals het vroeger in de sollicitatiebrief stond.

De presentatie van het moderne CV

Je kunt het meest smakelijke gerecht maken van de wereld, wanneer je deze lukraak op een bord smijt zal het er niet appetijtelijk uitzien. Dat geldt precies zo voor een eigentijds CV. Naast de feitelijke informatie die als basis dient voor de inhoud, wordt er een persoonlijk verhaal in verweven waarbij het karakter van de sollicitant direct naar voren komt. De opmaak is aansprekend, herkenbaar en ziet er goed uit. Het oog wil ook wat. Naast alle diploma’s en werkervaring is er steeds meer aandacht voor de competenties die je bezit. Competenties zijn de vaardigheden die jij als professional hebt, de zaken waar jij goed in bent. Hiermee kun jij je onderscheiden van de rest. Iedereen heeft een aantal unieke competenties, die je zeker in jouw CV moet opnemen. In de stapel met sollicitaties moet die van jou extra opvallen en door jouw competenties te benadrukken maak je het onderscheid.

Het belang van scholing en referenties

Uiteraard vermeld je de diploma’s die je hebt behaald, maar ook dat is in deze tijden van schaarste van minder groot belang. Ook de lijst met referenties die vroeger leidend waren hebben tegenwoordig niet meer dezelfde betekenis. De recruiter kijkt hier doorheen, en weet dat vrijwel elke referentie van een voormalige werkgever of collega lovend is betreffende jouw capaciteiten. Aan de andere kant zijn het juist de referenties die niet op het CV voorkomen waar de negatieve opmerkingen in schuilen.

We begrijpen best dat je die niet in je CV wilt plaatsen, daarom kijken we verder dan jouw referenties. Realiseer je dat de horeca “ons kent ons “ is en dat een belletje snel is gepleegd. Wij zien dat ook. In de informatie onder het kopje “werkervaring” zien we vaak diverse koks uit ons netwerk. Dat zijn voor ons de beste referenten. Zo komen we veel meer te weten, en we kunnen zowel de positieve als kritische opmerkingen in context plaatsen.

Waarom is een goed CV zo belangrijk?

Wanneer je gaat solliciteren kun je niet zonder een goed CV. Het is vaak de eerste kennismaking die een mogelijke werkgever met je heeft. Wanneer jouw CV niet op orde is, wanneer er informatie ontbreekt of wanneer het er slordig uitziet zegt dat ook iets over de persoon. De werkgever is op zoek naar iemand met gevoel voor detail, iemand die zijn werk en carrière serieus neemt. Met een slecht CV loopt de beste kok kansen mis en dat is jammer. Het gaat ook niet alleen om het moment dat een recruiter jouw CV leest voor een bepaalde baan. Met diverse concurrenten is het best mogelijk dat jij op dat moment gewoon niet de meest geschikte persoon voor het team bent. Maar wanneer jouw CV aansprekend is en jouw competenties goed naar voren komen zul niet je zomaar op de stapel “afgekeurd” belanden. Wel op de veel kleinere stapel die bij volgende opdrachtgevers weer tevoorschijn komt. Er zijn in de toekomst weer andere functies in te vullen waarbij jij wellicht wél de aangewezen persoon bent. Een goed CV is niet voor eenmalig gebruik, zorg dat jij blijft hangen in het brein van de recruiter!

Inhoud van een CV voor een kok

Net zoals de keuze voor ingrediënten een recept kan maken of breken, geldt dat ook voor jouw CV. Het gaat daarbij niet alleen om wat je erin stopt, maar ook de ingrediënten die je beter weg kunt laten. Alles staat of valt met de presentatie. Kies daarom voor een layout die aansprekend is en een professionele uitstraling heeft. Denk aan doordacht gebruik van kleuren, lettertypes, lettergrootte en het gebruik van de lege ruimte op de pagina. Vanuit een goed gekozen layout volgt vanzelf de inhoud, en andersom. Je kunt starten op basis van een standaard template die je voorziet van een eigen karakter en uitstraling. Neem even de tijd om te zoeken naar een modern lettertype en kijk ook om je heen wat de juiste grootte van het lettertype is. Het is daarbij helemaal geen verkeerd idee om hiervoor een professional in te schakelen die je helpt met het visuele aspect.

Door vooraf rekening te houden met de zaken waar een recruiter of horeca-ondernemer echt op let, heb je de halve wedstrijd al gewonnen. Uit een onderzoek van TheLadders uit 2014 is gebleken dat een recruiter of hoofd personeelszaken gemiddeld slechts zes seconden naar een CV kijkt. Daarom moet de eerste pagina direct aanspreken, de juiste informatie bevatten en de prikkel geven om op de juiste stapel te belanden.

Onthoud die luttele zes seconden, dat is het tijdvak waarin al jouw werk, jouw carrière en de tijd die je in het CV hebt gestoken beoordeeld wordt. Door te starten met enkele duidelijke feiten kun je in zes seconden al veel informatie overdragen:

  • Je naam
  • Scholing, opleidingen en cursussen die je gevolgd hebt.
  • De huidige functie die je momenteel beoefend.
  • Je huidige werkgever.
  • De start- en einddatum van huidige en voormalige functies.
  • Voormalige werkgever en functiebeschrijving.

Wij raden je aan om een foto van jezelf toe te voegen. Geen vakantiekiekje, maar een nette en goed belichte foto van jou aan het werk in een praktijkomgeving. Die foto moet jouw karakter en competenties in één momentopname uitbeelden. Eén goede foto zegt soms meer dan duizend woorden!

Opleidingen en werkervaring

Net als bij elk CV zul je ook een hoofdstuk toevoegen met opleidingen en werkervaring. Hoewel de opleidingen minder relevant zijn aangezien een kok het meeste leert in de praktijk, geeft het een indicatie van jouw niveau als kok. Bij een aantal opdrachtgevers zal er specifiek gevraagd worden om een bepaalde opleiding, training of cursus. Zorg er dus voor dat jouw scholing niet ontbreekt op je CV.

De werkervaring is altijd van groot belang voor de recruiter, met een gezonde ervaring zijn jouw kansen op een baan groter. Dat betekent niet dat een langere lijst met baantjes ook automatisch beter is, sterker nog, er wordt argwanend gekeken naar “jobhoppers”. Wanneer een kok elke zes maanden weer op zoek gaat naar een nieuwe baan kan dat een indicatie zijn van een problematisch karakter of gebrek aan vaardigheden. Wanneer de opdrachtgever op zoek is naar een “passerend schip” zoals in een strandtent voor de zomermaanden is dit geen groot bezwaar. Echter wanneer een restaurant hun vaste team wil versterken, zal hier kritisch naar gekeken worden.

Wanneer wij een CV opstellen voor een kok nemen we daar altijd een persoonlijk stukje in op. Een kort verhaaltje over de kerncompetenties van de kok dat kort en krachtig is. Lekker om te lezen en met een goede nasmaak voor de opdrachtgever. Wij adviseren om onder een kopje “ profiel” kort te vertellen wie je bent, wat je kan en wat je sterke punten zijn.

Maak een persoonlijk portfolio

Je kunt niet voor elke sector en beroepsgroep een identieke template kiezen, een werknemer binnen een grote ICT organisatie moet zich op een andere wijze presenteren als een kok in de Horeca sector. De nadruk voor een kok ligt op creativiteit, dat is een eerste vereiste voor elke professional die bezig is met het bereiden van voedsel. De creativiteit van de kok wordt vaak geïllustreerd met een portfolio waarin de werkgever direct kan zien waar jij echt goed in bent. Het is de moeite waard om tijd te steken in een goed portfolio, dit kan tijdens de sollicitatieprocedure doorslaggevend zijn. Laat daarin gerechten zien die je zelf ontwikkeld en bereid hebt, zorg dat het visueel aansprekend is met mooie beelden die op de juiste wijze gefotografeerd zijn. Zo ziet een potentiële werkgever direct wat jouw vaardigheden zijn. Laat jouw creativiteit als kok stralen!

Wat er niet in een CV moet staan

Wat er niet in een CV moet komen is bijna net zo belangrijk als wat er wel in moet staan. Daarom is het verstandig om daar ook even goed naar te kijken.

1. Spelfouten en grammaticale fouten

Het ligt misschien voor de hand, maar je moet voorkomen dat jouw CV vol staat met spelfouten en grammaticale fouten. Hoewel er geen leraar Nederlands met een rode pen jouw CV zal beoordelen, is slordig taalgebruik niet professioneel en zal het invloed uitoefenen op de totaalsom bij jouw beoordeling. Naast spelling en grammatica moet je er ook voor zorgen dat zinnen duidelijk zijn en prettig om te lezen. Het kan in jouw hoofd compleet duidelijk zijn, toch kan het onbegrijpelijk zijn voor de buitenstaander. Laat jouw CV vooraf lezen door iemand die je kunt vertrouwen, iemand die je constructieve kritiek kan en durft te geven.

2. Saaie lappen tekst

Je moet een CV zien als een etalage, wanneer de inrichting van een etalage aantrekkelijk is zal de klant verleid worden binnen te stappen. Wanneer er uitgedroogde broodjes met schimmel in de etalage van de bakker liggen, zal deze weinig brood verkopen. Dat geldt ook voor droge teksten. Zorg dat jouw woorden impact hebben, de aandacht vasthouden en de lezer verleiden om meer te weten te komen over jou.

3. Overdadig gebruik van clichés

Het kan ook de andere kant op zwaaien, als je de teksten té smeuïg probeert aan te kleden met superlatieven als “zeer creatief”, “gedreven”, “energiek en vol enthousiasme” of “innovatief” voegt dat niets toe aan je verhaal. Het zijn loze kreten die de boodschap alleen maar vertroebelen. Beperk je tot concrete termen die de boodschap ondersteunen en versterken.

4. Slordige indeling en uiterlijk

Voor ons is het heel logisch om te verwachten dat een CV er netjes uitziet, helaas blijkt dat niet voor alle koks even vanzelfsprekend. We krijgen soms CV’s onder ogen waar de teksten schots en scheef staan, de indeling niet klopt, verwijzingen naar andere passages ontbreken of staan ergens anders. De ene regel staat in Times New Roman terwijl de volgende in Comic Sans wordt geschreven. Net zoals jouw keuken op orde is moet jouw CV ook georganiseerd zijn. En daar hoeft je echt geen DTP professional voor te zijn. Er zijn volop CV templates die er direct professioneel uitzien. De kosten vallen reuze mee, en als je kiest voor een template met extra instelmogelijkheden zoals lettertypes en kleurgebruik kun je er je eigen draai aan geven zonder die professionele basis te verliezen.

Of besteed je CV uit aan de vakmensen

Schoenmaker, blijf bij leest. Ook een kok staat liever in de keuken dan achter de computer om teksten uit te lijnen, dat begrijpen we heel goed. Daarom bieden we koks die via Opus-Pro op zoek zijn naar een baan CV ontwerp diensten aan. Een goed CV leidt tot een hogere kans op een nieuwe baan. Hier profiteert de werkgever van, daar profiteren wij als recruiter van en daar profiteer jij als kok nog het meeste van.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een professioneel CV waarin jouw talent écht naar voren komt? Neem dan contact op met het team van Opus-Pro voor praktisch advies. Wij helpen jou als kok gratis met jouw CV. Wil je anders meteen kijken hoe jouw CV bij ons in de smaak valt. Solliciteer bijvoorbeeld op deze functie.

Elk half jaar jobhoppen of verstandig kiezen?

Jobhoppen of een paar jaar dezelfde baan? Wat zijn logische carrièrestappen

Als recruiters in de horeca gespecialiseerd in de werving en selectie van koks schrijven wij over horeca gerelateerde onderwerpen. Deze keer over het maken van verstandige keuzes. In het begin van je loopbaan als kok gaat het erom heel veel ervaring op te doen in de professionele keuken en zoveel mogelijk te leren. Dat kun je natuurlijk het beste doen bij een chef die zijn* vak uitstekend beheerst en er lol in heeft zijn vakkennis over te dragen aan een nieuwkomer. (more…)

De sollicitatiebrief van een kok

Sollicitatiebrief kok

Als recruiters in de horeca gespecialiseerd in de werving en selectie van koks schrijven wij over horeca gerelateerde onderwerpen. Deze keer over de sollicitatiebrief van een kok. Met een goede sollicitatiebrief in combinatie met een goed cv, krijgt een kok vrijwel gegarandeerd een uitnodiging voor een gesprek.

Waarom zijn we hier zo stellig in? Daarvoor zijn een aantal redenen. Ten eerste is de arbeidsmarktpositie van een zelfstandig werkend kok goed. Ten tweede laat een kok die een beetje aandacht aan zijn sollicitatiebrief schenkt een groot deel van de concurrentie direct achter zich. Wij zien veel brieven van solliciterende koks en het merendeel van de brieven is helaas niet om over naar huis te schrijven. Daar liggen dus kansen! (more…)

Waar moet je opletten bij het zoeken van een baan als kok?

Baan zoeken

Als recruiters in de horeca gespecialiseerd in de werving en selectie van koks schrijven wij over horeca gerelateerde onderwerpen. Deze keer over het maken van bewuste keuzes in de carriere van een kok. De arbeidsmarktpositie voor een zelfstandig werkend kok is ronduit goed. Dat betekent dat je bewuste keuzes kunt maken.  Keuzes die jouw toekomst kunnen bepalen. Een kok die zowel het verfijndere werk aankan maar ook  snelheid kan maken, is voor ieder restaurant aantrekkelijk. Als jonge kok kun je er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om eerst een seizoen te knallen in een strandtent, om daarna te gaan werken in een restaurantkeuken waar je veel kunt leren. Waar een knappe chef-kok staat die bereid is kennis over te dragen en je zo naar een hoger niveau tilt. (more…)